Structuurschema van belangrijke verkeersverbindingen in de provincie Drenthe 1967