Skip to content

Welkom!

Welkom op de website van Deur Drenthe! Deze website opent de deuren naar het verleden, het heden en de toekomst van het Drentse provinciaal en rijkswegennet.

Onder Geschiedenis is in tien hoofdstukken beschreven hoe het Drentse provinciale en rijkswegennet zich vanaf 1927 gedurende ruim tachtig jaar heeft ontwikkeld tot het wegennet zoals we dat nu kennen.

De Netwerkontwikkeling maakt dit grafisch inzichtelijk door per jaar een kaartoverzicht te geven van de stand van de belangrijkste doorgaande wegen in Drenthe.

In de Dossiers zijn meer gedetailleerde gegevens te vinden over de aanleggeschiedenis per weg, gerangschikt op wegnummer.

De Artikelen bieden informatie uit de eerste hand van mensen die betrokken zijn geweest bij de planning en aanleg van het Drentse wegennet.

Ten slotte is er nog de pagina  Nieuws met de laatste nieuwtjes over Deur Drenthe, zoals aanpassingen op de website en vorderingen in het archiefonderzoek.

Gordels vast voor een (tijd)reis deur Drenthe!