Skip to content

Artikelen

De planning en aanleg van het Drentse provinciaal en rijkswegennet was en is mensenwerk. In de loop der jaren hebben medewerkers van Provinciale Waterstaat Drenthe en Rijkswaterstaat Drenthe in artikelen verslag gedaan van de projecten waarbij zij betrokken zijn geweest.

Deze artikelen zijn bijvoorbeeld verschenen in het vakblad Wegen, uitgegeven door Vereniging het Nederlands Wegencongres, en de jaarverslagen van Provinciale Waterstaat Drenthe. Beide organisaties zijn inmiddels al jaren geleden opgegaan in andere organisaties.

Het zou erg jammer zijn om deze uiterst interessante artikelen ongelezen te laten verstoffen in archieven. Daarom wordt de ge√Įnteresseerde lezer hier de gelegenheid geboden om kennis te nemen van deze monumenten uit het verleden, uit bewondering en ter nagedachtenis aan degenen die het Drentse wegennet door de jaren heen hebben vormgegeven.


De ontwikkeling van het wegennet in de provincie Drenthe
Jhr. ir. W.M. de Jonge, 1930
Wegen, jaargang 6, nr. 20, pp. 533-539

Provinciaal Wegenplan van Drenthe
Jhr. ir. W.M. de Jonge, 1932
Wegen, jaargang 8, nr. 8, pp. 197-202

Het Wegenvraagstuk in Drenthe
C.G.P. van Goor, 1932
Wegen, jaargang 8, nr. 8, pp. 203-219

Wegenwerken in Drenthe
Ir. W.I.C. van Veelen, 1964
Wegen, jaargang 40, nr. 5, pp. 141-154

Het provinciale wegennet in Drenthe
Ir. C.F. Bekink, 1966
Wegen, jaargang 42, nr. 3, pp. 67-70

De aanleg van het gedeelte Eelde - Beilen van RW 36, als onderdeel van de autosnelwegverbinding Groningen - Assen - Hoogeveen - Meppel
Ir. B. Weijers, 1973
Wegen, jaargang 49, nr. 4, pp. 102-110

De provinciale wegen in Drenthe
Ir. C.F. Bekink, 1973
Wegen, jaargang 49, nr. 4, pp. 111-112

Ombouw gedeelte autoweg Assen - Hoogeveen tot autosnelweg, als onderdeel van de weg no. 36 van het Rijkswegenplan 1968, Groningen - Assen - Hoogeveen
Ir. C. Heegstra, 1973
Wegen, jaargang 49, nr. 4, pp. 113-117

De Beleidsnota Verkeer en Vervoer (B.V.V.) van Drenthe
auteur onbekend, 1979
Jaarverslag 1978 Provinciale Waterstaat Drenthe, pp. 10-14

De voltooiing van de autosnelweg Zwolle - Assen - Groningen
Ir. A.J. Sweringa, 1981
Jaarverslag 1980 Provinciale Waterstaat Drenthe, pp. 11-16

De verbetering van de weg- en waterverbindingen om Coevorden
auteur onbekend, 1982
Jaarverslag 1981 Provinciale Waterstaat Drenthe, pp. 10-24

Van S13 naar N37
auteur onbekend, 1986
Jaarverslag 1985 Provinciale Waterstaat Drenthe, pp. 9-14