Skip to content

Deur Drenthe: 10 jaar onderzoek

Het is deze maand 10 jaar geleden dat ik het onderzoek naar de geschiedenis van het Drentse rijks- en provinciaal wegennet begon, als scriptie ter afsluiting van de studie BSc Landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Voor mij was het onderzoek eigenlijk een groots hobbyproject waarmee ik ook nog studiepunten kon verdienen. Ik kon in dit onderzoek namelijk mijn grootste interesses combineren: (landschaps)geschiedenis en verkeer en vervoer.

Al na een paar bezoekjes aan het Drents Archief dijde het onderzoek door de veelheid aan informatie flink uit, en daarmee de tijdsplanning. Door persoonlijke omstandigheden kwam het onderzoek bovendien na enkele maanden tot een abrupte stilstand. Pas na enige tijd kon ik het onderzoek weer langzaam hervatten en ruim 2 jaar na de start van het onderzoek was de scriptie in 2011 klaar.

Maar zoals gebruikelijk bij het doen van onderzoek: pas als je een onderzoek hebt afgerond, weet je pas wat je allemaal nog niet weet. Door de jaren heen heb ik het onderzoek daarom hobbymatig voortgezet. De globale lijn van de ontwikkeling van het Drentse rijks- en provinciaal wegennet was in de scriptie neergelegd, nu werd het tijd om de totstandkoming van de wegen nader uit te diepen. Talloze uren in online krantenarchieven hebben een schat aan informatie opgeleverd voor de Dossiers.

In 2016 heb ik in een paar weken tijd deze website gebouwd, waarmee ik eindelijk  alle verzamelde informatie publieksvriendelijk kon presenteren. Bovendien kon ik ook de na 2011 opgedane nieuwe inzichten in de Geschiedenis verwerken.

Momenteel gaat achter de schermen mijn aandacht uit naar sporen van geplande tracés in ruilverkavelingen. Ik heb de beschikking gekregen over een digitaal kadastraal bestand met de geschiedenis van percelen uit de periode 1950-2010, met uitzondering van de percelen die er lagen vóór ruilverkaveling. Hierin zit een  enorme schat aan informatie over niet-gerealiseerde wegtracés, die vooral tijdens ruilverkavelingen zijn gereserveerd. In de toekomst zal ik daaraan op deze website nog een keer uitgebreid aandacht schenken.

Ten slotte nog dit: in 10 jaar tijd is er veel gebeurd. Zo zijn er inmiddels helaas ook mensen overleden die inhoudelijk hebben bijgedragen aan het onderzoek. Hierbij wil ik speciaal noemen ir. Cor Heegstra (overleden 14-03-2014), 32 jaar werkzaam geweest bij de Provinciale Waterstaat Drenthe, en mijn scriptiebegeleider dr.ir. Rinus Jaarsma (overleden 26-07-2018), 47 jaar docent en onderzoeker geweest aan de Wageningen Universiteit. Laten we de herinneringen aan hen, en wat zij in hun werk voor het (Drentse) wegennet betekend hebben, levend houden!