Skip to content

Dossiers

Klik op een wegnummer om het dossier van de betreffende weg in te zien.

Auto(snel)wegen

A28A32N33N34A37N48N381N391

Overige wegen

N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N382N386
N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979
Sinds 1993 opgeheven provinciale wegnummers zijn in bovenstaande tabel doorgestreept.

Toelichting

De gegevens in de dossiers zijn verzameld aan de hand van een groot aantal bronnen, met name ambtelijke documenten, kranten en kaartmateriaal. Aangezien archiefonderzoek een zeer tijdrovende bezigheid is, zijn er dan ook jaren overheen gegaan om de huidige dossiers te kunnen samenstellen.

Wat betreft de globale tijdsaanduidingen binnen jaren, is bij benadering het volgende systeem gehanteerd:

  • Begin <jaar> betekent januari – april
  • Medio <jaar> betekent mei - augustus
  • Eind <jaar> betekent september - december

Bij vermelding van een '±' kan op grond van het bronmateriaal redelijkerwijs worden aangenomen dat het betreffende feit zich in dat jaar of die jaren heeft voltrokken. Dergelijke dateringen lopen nooit verder uiteen dan twee jaar; bij grotere onzekerheid is het feit niet vermeld in de dossiers.

Soms staat in de dossiers een (A) vermeld bij de start van de aanleg. Dit betreft de gunningsdatum van de aanbesteding.