Skip to content

Hoofdstuk 5 ‘Over de top’ vernieuwd

Naar aanleiding van mijn recente archiefbezoek heb ik hoofdstuk 5 bijgewerkt, met nieuwe en uitgebreidere informatie over het Rijkswegenplan 1968 (inclusief kaart), en de geplande autowegen T11 Elp - Westerbork - Beilen (alternatief voor N374) en T14 Hijken - Dieverbrug - Frederiksoord (alternatief voor N855). Ook heb ik de dossiers van de  N374 en N855 aangevuld.

Tussen 1966 en 1972 waren deze wegenplannen uiterst serieus. De T11 zou een nieuw ongelijkvloers autowegtracé krijgen tussen het Elpermeer en via de noordoever van de Beilerstroom bij Klatering op de N381 aantakken. Ongelijkvloerse aansluitingen waren voorzien ter hoogte van de Hoofdstraat ten zuiden van Zwiggelte en ter hoogte van de Oelmerstraat ten noorden van Elp.

De T14 zou nabij de Vorrelveenseweg aftakken van de N381 en vanaf daar vrijwel in een rechte lijn naar Eemster lopen, daar afbuigen richting het westen. Ten zuiden van Dieverbrug zou de weg een ongelijkvloerse aansluiting op de N371 krijgen. Vanaf de Drentsche Hoofdvaart zou de weg westwaarts naar Frederiksoord leiden. Er was een ongelijkvloerse aansluiting voorzien tussen de Wittelterweg en Steenwijkerweg, waar ter vervanging van beide wegen een nieuwe ontsluitingsweg naar Diever aangelegd zou worden. In Frederiksoord zou de weg rechtdoor lopen en overgaan in wat nu de N353 is, met een ongelijkvloerse aansluiting op de N855.

Van deze hele weg is uiteindelijk niet meer terechtgekomen dan een sloot in de ruilverkaveling Diever, parallel aan de Wapserveensche Aa ten zuiden van Wapse...