Skip to content

Hoofdstuk 7 ‘Nummertjes trekken’ vernieuwd

Zoals een paar dagen geleden aangekondigd, heb ik vandaag hoofdstuk 7 van de Geschiedenis bijgewerkt. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de wegnummering en de veranderingen in het wegbeheer in de periode 1976 - 1993.

Er zijn aan dit hoofdstuk twee nieuwe kaarten toegevoegd, namelijk een kaart van de wegen die in 1983 provinciaal waren, en de ontwerpproeve van juni 1987 van het provinciale wegennet die ik onlangs in het Drents Archief vond. Ook de tekst is hier en daar aangepast naar aanleiding van nieuwe(re) inzichten.

In de andere hoofdstukken ben ik bezig om referenties naar wetgeving en verdragen toe te voegen. Hiervoor heb ik tevens een nieuwe sectie 'Wetgeving en verdragen' gemaakt in de Bronvermelding.