Skip to content

Hoofdstukken 2, 3 en 4 vernieuwd

Het is even stil geweest, maar ondertussen heb ik ook de hoofdstukken 2, 3 en 4 bijgewerkt en in hoofdstuk 5 enkele tekstuele aanpassingen gedaan. In plaats van wegnummers worden de wegen van het provinciale autowegenplan uit 1956 en het herziene plan van 1960 vooral genoemd als de Noord-Zuidverbinding (weg 13) en de Oost-Westverbinding (weg 15 en 16). Ik hoop dat hiermee de structuur van het destijds geplande wegennet duidelijker tot uitdrukking komt in de tekst.

In alle drie bijgewerkte hoofdstukken is ook nieuwe informatie in de tekst verwerkt, nog steeds naar aanleiding van mijn archiefbezoek van inmiddels alweer een half jaar geleden. Naast een aantal tekstuele verbeteringen zijn dit de belangrijkste toevoegingen:

  • Hoofdstuk 2: uitgebreidere informatie over de herziening in 1960 van het provinciaal autowegenplan uit 1956 en de (her)traceringen in het kader daarvan.
  • Hoofdstuk 3: korte beschrijving van de vooroorlogse plannen (1939) voor de verbetering van rijksweg 34 toegevoegd en hoe weinig daarvan is terechtgekomen. Daarnaast ook iets meer informatie over het tracĂ© van rijksweg 33 Oosterwolde – Assen – Gieten zoals dat in 1963 is vastgesteld.
  • Hoofdstuk 4: uitgebreidere informatie over de reconstructies van de wegen rondom Schoonebeek medio jaren vijftig.

Ondertussen heb ik ook na zitten denken over een vervolg op hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 zal waarschijnlijk in het teken staan van de impuls die het Drentse wegennet de afgelopen jaren heeft gekregen, en de komende jaren nog zal krijgen, mede als gevolg van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). Aangezien het RSP nog loopt tot 2020, zal hoofdstuk 11 naar verwachting nog wel vijf jaar op zich laten wachten.

Dat betekent natuurlijk niet dat deze website tot die tijd wordt bevroren. Ik heb nog allerlei plannen en ideeën, dus houd deze website in de gaten en volg @DeurDrenthe op Twitter!