Skip to content

Nieuw leesvoer: artikelen

De planning en aanleg van het Drentse provinciaal en rijkswegennet was en is mensenwerk. In de loop der jaren hebben medewerkers van Provinciale Waterstaat Drenthe en Rijkswaterstaat Drenthe in artikelen verslag gedaan van de projecten waarbij zij betrokken zijn geweest.

Deze artikelen zijn bijvoorbeeld verschenen in het vakblad Wegen, uitgegeven door Vereniging het Nederlands Wegencongres, en de jaarverslagen van Provinciale Waterstaat Drenthe. Beide organisaties zijn inmiddels al jaren geleden opgegaan in andere organisaties.

Het zou erg jammer zijn om deze uiterst interessante artikelen ongelezen te laten verstoffen in archieven. Daarom biedt Deur Drenthe de ge√Įnteresseerde lezer de gelegenheid om kennis te nemen van deze monumenten uit het verleden, uit bewondering en ter nagedachtenis aan degenen die het Drentse wegennet door de jaren heen hebben vormgegeven.

Het betreft in totaal 12 artikelen, die op de pagina Artikelen te lezen zijn. Dit zijn 8 scans uit het tijdschrift Wegen en 4 zo exact mogelijk nagemaakte artikelen uit de jaarverslagen van Provinciale Waterstaat Drenthe.