Skip to content

Tracés in ruilverkavelingen

Zoals in de Geschiedenishoofdstukken is te lezen, zijn er in Drenthe heel wat meer wegenplannen geweest dan er uiteindelijk zijn uitgevoerd. De meeste wegtracés zijn niet verder gekomen dan een streep op een kaart, maar sommige plannen waren dermate serieus dat er ook nu nog sporen van terug te vinden zijn.

Het Structuurschema van belangrijke verkeersverbindingen in de provincie Drenthe 1967 was het toppunt van de Drentse autowegenplanning, en was mede opgesteld met het oog op de vele ruilverkavelingen die in Drenthe gaande waren. Zo kon in de ruilverkavelingen alvast rekening worden gehouden met de later te realiseren wegverbindingen.

Dit rekening houden met toekomstige wegtracés in ruilverkavelingen gebeurde in verschillende gradaties, van vaag naar concreet:

 1. verkavelingsstructuur, wegen en waterlopen zo plannen dat een toekomstig tracé zo min mogelijk landbouwkundig ongunstige doorsnijdingen zou opleveren (geen zichtbare sporen);
 2. reserveren van gronden voor de toekomstige weg, bijvoorbeeld door toewijzing van gronden aan openbare lichamen op grond van artikel 13 van de Ruilverkavelingswet 1954 (kadastrale sporen);
 3. alvast aanleggen van bermsloten en wegbeplanting van de toekomstige weg (landschappelijke sporen);
 4. geplande doorgaande wegen aanleggen als onderdeel van de ruilverkaveling (huidige bestaande wegen).

Van elk type zijn in Drenthe wel voorbeelden aan te wijzen. Met name kadastrale en landschappelijke sporen van de uiteindelijk niet gerealiseerde wegtracés zijn daarbij interessant, omdat deze met enige kennis van het geplande tracé nog op kaartbeelden inzichtelijk te maken zijn.

Van de volgende niet gerealiseerde wegen door ruilverkavelingsgebieden zijn nog aanwijsbare kadastrale of landschappelijke sporen te vinden:

Nr. >1968Nr. <1968Huidig nr. (ongeveer)WeggedeelteTracé-
vaststelling
RuilverkavelingPeriodeSporen
R6R10A6Nijensleek - Wilhelminaoord - Boschoord1965Vledder1962 - 1972landschappelijk en kadastraal
R34R34N34westelijk langs Gasselte1939Gasselter Esch1947 - 1955landschappelijk en kadastraal
S1P1N373zuidwestelijk langs Langelo1969Peizermade1963 - 1977landschappelijk en kadastraal
S2P4N858Norg - Donderenca. 1956Peize-Bunne1956 - 1977landschappelijk en kadastraal
S2P4N858Donderen - De Puntca. 1959Vries1966 - 1979alleen kadastraal
T1TIN372noordwestelijk langs Peizeca. 1959Peize-Bunne1956 - 1977landschappelijk en kadastraal
T2TIIN386door Peize1957Peize-Bunne1956 - 1977alleen kadastraal
T11P20N374ten noorden van Wijster1959Spier-Wijster1954 - 1964landschappelijk en kadastraal
T11P20N374ten zuiden van Holthe1959Broekstreek1962 - 1973landschappelijk en kadastraal
T11P20N374 / N856noordelijk langs Westerborkca. 1952Westerborker Esschen1948 - 1958landschappelijk en kadastraal
T11P20N374ten westen van Schoonlooca. 1959Grolloo-Schoonloo1959 - 1970alleen kadastraal
T14P6N855Vledder - Diever1967Diever1971 - 1985landschappelijk en kadastraal

Daarnaast is er nog een aantal wegtracés als onderdeel van een ruilverkaveling, of in nauwe samenhang met een ruilverkaveling zijn gerealiseerd. Dit zijn:

 • A32 Ruinerwold - Pijlebrug (RVK Havelter Made)
 • N374 Buinerveen - Buinen (RVK Bronneger- en Buienervenen) ?
 • N374 Buinen - Borger - Westdorp (RVK Borger)
 • N374 Bruntinge - Tiendeveen (RVK Broekstreek)
 • N376 Sleen - Noord-Sleen ?
 • N376 omleggingen Grolloo en Schoonoord ?
 • N381 Hoogersmilde - Beilen (RVK Hijken)
 • N381 Beilen - Witteveen (RVK Broekstreek)
 • N386 Vries - Peize (RVK Peize-Bunne/Peizermade)
 • N854 Dalen - Wachtum (RVK Dalen c.a.)
 • N854 omlegging Oosterhesselen (RVK Geeser Esch)
 • N855 Dwingeloo - Lhee (RVK Dwingeloo - Smalbroek)