Skip to content

Over

Deur Drenthe is in 2009 ontstaan uit persoonlijke interesse voor het moderne Drentse wegennet en de totstandkoming daarvan, en heeft als doel het verstrekken van informatie over de totstandkoming van het Drentse provinciaal en rijkswegennet. Deur Drenthe is onafhankelijk van wegbeherende instanties zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Drenthe en heeft geen winstoogmerk.

Aan de basis van deze website ligt een scriptie, getiteld Deur Drenthe - De geschiedenis van het Drentse provinciaal en rijkswegennet 1927 ‚Äď 2007. Hiervoor is in 2009 uitgebreid archiefonderzoek gedaan in het Drents Archief en is schriftelijke en mondelinge correspondentie gevoerd met een aantal betrokken (oud-)medewerkers van de Provincie Drenthe.

In de daarop volgende jaren is het onderzoek voortgezet, met name door onderzoek in de inmiddels online gekomen krantenarchieven van De Krant van Toen en Delpher. De meeste informatie in de dossiers is afkomstig uit deze krantenarchieven.

Al jaren leefde de wens om de resultaten van talloze uren archiefonderzoek voor een breder publiek beschikbaar te maken. In 2016 is ten slotte deze website opgericht, ge√Įnspireerd door de websites Autosnelwegen.nl, Noord-Hollandse wegen en Wegen-routes.be. Dit betekent geenszins dat het onderzoek hiermee ten einde is gekomen. De website wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van nieuwe informatie en nieuwe inzichten.

De deuren naar het verleden, het heden en de toekomst van het Drentse provinciaal en rijkswegennet staan open. Gordels vast voor een (tijd)reis deur Drenthe!