Skip to content

Voorwaarden

De tekstuele inhoud van deze website, alsmede de grafische inhoud onder Netwerkontwikkeling is ter beschikking gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Hoewel deze website en de inhoud ervan met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is de samensteller niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, noch voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Mocht u menen dat, ondanks de betrachte zorgvuldigheid bij de samenstelling, deze website of de inhoud ervan inbreuk maakt op uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de samensteller via het Contactformulier.